Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Site ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu Navigate Up
Sign In
  
View: 
Selection Checkbox
Picture Size
Ảnh khối thi đua 11 trao tặng qu.jpg
Ảnh khối thi đua 11 trao tặng qu
1276 x 956231 KB Thông tin tuyên truyền9
Ảnh khui thùng quỹ tại Siêu thị.jpg
Ảnh khui thùng quỹ tại Siêu thị
1280 x 578181 KB Thông tin tuyên truyền9
Ảnh tặng quà trung tâm cô nhi Thiên Bình.jpg
Ảnh tặng quà trung tâm cô nhi Thiên Bình
1080 x 1440973 KB Thông tin tuyên truyền9
Ảnh tập thể tại Lễ phát động tháng NĐ.jpg
Ảnh tập thể tại Lễ phát động tháng NĐ
2560 x 19201046 KB Thông tin tuyên truyền9
Ảnh trao bảng ghi ơn.jpg
Ảnh trao bảng ghi ơn
2560 x 19201142 KB Thông tin tuyên truyền9
ảnh trao quà sóc trăng 1.jpg
ảnh trao quà sóc trăng 1
500 x 37587 KB Thông tin tuyên truyền9
ẢNH TRAO TIỀN ĐÀ NẴNG 1.jpg
ẢNH TRAO TIỀN ĐÀ NẴNG 1
500 x 34464 KB Thông tin tuyên truyền9
IMG_20200626_181516.jpg
IMG_20200626_181516
4095 x 27301075 KB Thông tin tuyên truyền9
IMG_20200715_150420.jpg
IMG_20200715_150420
2560 x 1920898 KB Thông tin tuyên truyền9
thong tin tuyen truyen02.jpg
thong tin tuyen truyen02
600 x 43633 KB Thông tin tuyên truyền9
thong tin tuyen truyen04.jpg
thong tin tuyen truyen04
600 x 43649 KB Thông tin tuyên truyền9
thong tin tuyen truyen05.jpg
thong tin tuyen truyen05
600 x 43649 KB Thông tin tuyên truyền9
thong tin tuyen truyen06.jpg
thong tin tuyen truyen06
600 x 43653 KB Thông tin tuyên truyền9
thong tin tuyen truyen07.jpg
thong tin tuyen truyen07
600 x 43655 KB Thông tin tuyên truyền9
thong tin tuyen truyen08.jpg
thong tin tuyen truyen08
600 x 43647 KB Thông tin tuyên truyền9
Trao 30 triệu k72.jpg
Trao 30 triệu k72
2560 x 1920892 KB Thông tin tuyên truyền9
Trao quà Chợ nhân đạo.jpg
Trao quà Chợ nhân đạo
1280 x 956255 KB Thông tin tuyên truyền9
Trao tặng 20 triệu Bình Phước.jpg
Trao tặng 20 triệu Bình Phước
2560 x 1920982 KB Thông tin tuyên truyền9