Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Thông báo Trang Thông tin điện tử Hội Chữ Thập đỏ đưa vào hoạt động chính thức

Title

Thông báo Trang Thông tin điện tử Hội Chữ Thập đỏ đưa vào hoạt động chính thức

Body

​Thông báo Trang Thông tin điện tử Hội Chữ Thập đỏ chính thức hoạt động từ ngày 23/11/2018 tại địa chỉ: hoichuthapdo.dongnai.gov.vn

Expires

11/8/2018

Display

Yes

Attachments

Created at 10/17/2018 3:43 PM by System Account
Last modified at 10/17/2018 3:43 PM by System Account