Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Thông báo: Kế hoạch số 01 KH/BCĐ.VPTT về việc vận động hiến máu tình nguyện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4/2019

Title

Kế hoạch số 01 KH/BCĐ.VPTT về việc vận động hiến máu tình nguyện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4/2019

Body

Ngày 11/3/2019, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh ban hành Kế hoạch số 01 KH/BCĐ.VPTT về việc vận động hiến máu tình nguyện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4/2019 ​

Expires

 

Display

No

Attachments

KH HMTN 01.pdf    
Created at 3/12/2019 3:23 PM by Đỗ Mộng Như
Last modified at 7/15/2019 3:13 PM by Đỗ Mộng Như