Thứ 6 - 26/02/2016
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Kết nối – Sẻ chia và Lan tỏa
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế - Bảo vệ sự sống
Chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2019)
Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo
Hội Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi

​Tổ chức, bộ máy của cơ q​uan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai

​ ​
        1. Văn phòng

Văn phòng Tỉnh Hội là cơ quan tham mưu, giúp việc và phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh Hội trong việc điều hành, phối hợp thực hiện các hoạt động của các phòng, ban thuộc cơ quan Tỉnh Hội, là đầu mối tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo; có nhiệm vụ:

1. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Hội và của cơ quan Tỉnh Hội trong phạm vi được phân công.

2. Tham mưu xây dựng chương trình và tổ chức phục vụ các cuộc họp, ghi biên bản, lập hồ sơ các cuộc họp của Thường trực, các Hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

3. Giúp Thường trực Tỉnh Hội điều hành công việc hàng ngày của cơ quan Tỉnh Hội.

4. Thực hiện công tác thông tin, tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh Hội.

5. Phối hợp tham mưu chuẩn bị và chỉnh lý để trình ký các văn bản của Chủ tịch, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.

6. Tham mưu hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết các thủ tục khen thưởng của Hội.

7. Phụ trách Thường trực Hội đồng lương của cơ quan, tham mưu lãnh đạo kịp thời về xét đề bạt nâng lương cho cán bộ, viên chức đúng quy định.

8. Tiếp nhận và xử lý bước đầu các văn bản gửi đi và công văn đến của Tỉnh Hội; sử dụng và bảo quản con dấu của Tỉnh Hội theo quy định; tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Hội và phục vụ các nhu cầu khai thác các hồ sơ, tài liệu theo quy định.

9. Thực hiện quản lý hành chính, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, tài liệu của cơ quan Tỉnh Hội, mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội và của cơ quan trong phạm vi được phân công.

10. Tổ chức công tác bảo vệ, vệ sinh, công tác lễ tân, thường trực phòng cháy, chữa cháy của cơ quan.

2. Ban Chăm sóc sức khỏe

Ban Chăm sóc sức khỏe có trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh Hội về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; có nhiệm vụ:

1. Tham mưu hướng dẫn Hội cấp huyện xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá thực hiện các chủ trương của Hội, các chương trình, dự án về chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng.

2. Hướng dẫn Hội cấp huyện xây dựng và thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, sơ cấp cứu, các dự án nước sạch và vệ sinh môi trường, các chương trình, dự án phòng chống dịch bệnh.

3. Tham mưu xây dựng tài liệu truyền thông, tài liệu huấn luyện kỹ năng và tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn các kỹ năng về sơ cấp cứu và về phòng chống dịch bệnh.

4. Hướng dẫn Hội cấp huyện củng cố và phát triển hệ thống cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo thông qua hoạt động của Đoàn Thầy thuốc tình nguyện Hội Chữ thập đỏ, các điểm sơ cấp cứu.

5. Tổ chức các hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, tham gia ứng phó, sơ cứu, cứu hộ, cứu nạn trong tình huống khẩn cấp, chuẩn bị dụng cụ sơ cứu dự phòng và cơ số thuốc cần thiết để sẳn sàng ứng phó với dịch bệnh, hỗ trợ người dân trong vùng bị thiên tai, thảm họa.

6. Tham mưu hướng dẫn Hội cấp huyện tổ chức tuyên truyền vận động hiến giác mạc, bộ phận cơ thể người và hiến xác, phát hiện sớm người khuyết tật trong cộng đồng.

7. Tham mưu xây dựng chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác vận động hiến máu nhân đạo.

8. Trực tiếp điều hành hoạt động của Đoàn Thầy thuốc tình nguyện Tỉnh Hội và huy động nguồn lực hỗ trợ kinh phí hoạt động của đoàn Thầy thuốc tình nguyện Chữ thập đỏ.

9. Phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh điều hành hoạt động có hiệu quả công tác vận động hiến máu tình nguyện, đúng sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Ban Truyền thông và Xây dựng phong trào

Ban Truyền thông và Xây dựng phong trào có trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh Hội về lĩnh vực xây dựng, phát triển tổ chức Hội và Tuyên truyền - Huấn luyện; có nhiệm vụ:

1. Tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Tỉnh Hội về lĩnh vực xây dựng phong trào Chữ thập đỏ.

2. Tham mưu xây dựng phát triển và quản lý phong trào Hội ở các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; Xây dựng lực lượng tình nguyện viên, Thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ.

3. Tham mưu hướng dẫn Hội cấp huyện xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá thực hiện các chủ trương của Hội, các chương trình về công tác xây dựng phong trào hoạt động Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.

4. Tham mưu xây dựng, quản lý tổ chức bộ máy cán bộ Hội cấp huyện; tham mưu xây dựng công tác quy hoạch cán bộ cấp huyện theo sự phân công của Thường trực Tỉnh Hội và mở sổ sách theo dõi phong trào.

5. Tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền về Hội, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ; về Luật hoạt động chữ thập đỏ, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo, về phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Luật quốc tế nhân đạo, 7 nguyên tắc của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

6. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên tuyên truyền của Hội; xây dựng tài liệu tuyên truyền; hướng dẫn Hội cấp huyện triển khai các hoạt động tuyên truyền kịp thời và đạt hiệu quả cao.

4. Ban Công tác xã hội

Ban Công tác xã hội có trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về lĩnh vực công tác xã hội và quản lý ứng phó thảm họa; có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh Hội các chủ trương và hoạt động trong công tác xã hội và quản lý ứng phó thảm họa kịp thời.

2. Hướng dẫn Hội cấp huyện xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo điểm các chương trình, dự án về cứu trợ và trợ giúp nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa.

3. Là đầu mối tham mưu thực hiện và điều phối các hoạt động về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thảm họa; có nhiệm vụ phối hợp tham mưu tiếp nhận, phân phối, sử dụng tiền, hàng cứu trợ đúng theo quy định của Nhà nước và của Hội.

4. Trực tiếp tham mưu với lãnh đạo về thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, báo cáo định kỳ cho Thường trực.

5. Ban Vận động Hiến máu tình nguyện

Video

Liên kết website

Số lượt truy cập

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Bà ĐỖ THỊ PHƯỚC THIỆN - ​Chủ tịch Hội
Địa chỉ: Số 03 đường Hoàng Minh Châu - Phường Hòa Bình - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.942.068 - Fax: 02513.843.682 - Email: hctd@dongnai.gov.vn​​ hoặc ctddongnai1976@gmail.com